Naomi Loogna

Naomi Loogna (aastani 1955 Naomi Saarva, aastatel 19551969 Naomi Schamardin; sündinud 24. juunil 1930 Tallinnas) on eesti arstiteadlane, meditsiinidoktor.

Ta alustas õpinguid aastal 1937 Elfriede Lenderi Eragümnaasiumis, kuid lõpetas aastal 1948 Tallinna 10. Keskkooli. Samal aastal astus ta Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas aastal 1954 arsti kvalifikatsiooniga.

Ülikooli lõpetamise järel suunati ta tööle Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituuti nooremteadurina kutsepatoloogia osakonda. Tööl nooremteadurina valmis tal kandidaadi väitekiri teemal "Mittespetsiifiliste nahatestide uurimise tulemustest põlevkivikaevureil ja nende tähendusest vibratsioonitõve diagnostikas", mille ta kaitses aastal 1960 (Tartu Riikliku Ülikooli juures) ja mis kinnitati kõrgemas atestatsioonikomisjonis aastal 1961 meditsiinikandidaadi kraadiga. Aastal 1969 sai ta vanemteaduri kutse. Aastal 1970 valmis tal doktori väitekiri allergiliste kutsedermatiitide teemal, mille ta kaitses aastal 1971 Tartu Riikliku Ülikooli juures.

KirjandusRedigeeri

  • Helbe Merila-Lattik. Eesti arstid 1940–1960. Lk 798–799.