Musulmanide pataljon

Musulmanide pataljon (vene keeles мусульманский батальон, lühend мусбат musbat) oli juunis 1979 moodustatud Nõukogude Liidu ajutine väekoondis, mille ülesanne oli osaleda 1979. aasta Afganistani riigipöördes.

Musulmanide pataljon, ametliku nimetusega 154. üksik eriotstarbeline salk (154-й отдельный отряд специального назначения) oli 1979. aastal erinevatest spetsnazi üksustest (põhiliselt Turkestani sõjaväeringkonna 15. Üksiku Eriotstarbelise Brigaadi baasil) kogutud islamiusulistest Nõukogude Liidu sõjaväelastest moodustatud rünnaküksus.

Üksuse isikkoosseisus oli 520 meest (sõjaajaüksus), neist 60 ohvitseri. Rahvuslik koosseis oli valitud Nõukogude Liidu Kesk-Aasia liiduvabariikidest: tadžikid, usbekid, türkmeenid. Üksuse formeerimise eest vastutas otse NSV Liidu sõjaväeluure peavalitsuse 5. Valitsuse Eriluure suuna ülem polkovnik Vassili Vassiljevitš Kolesnik.

Salga koosseis:

  • juhtkond, ülem major H. Halbajev (kes enne üksuse moodustamist oli 15. ÜEB ülema asetäitja), asetäitja poliitalal kapten Anvar Sahhatov;
  • staap;
  • 4 roodu:

Tegevuse kroonikaRedigeeri

Teine musbat, vo nr 56712Redigeeri

Kolmas musbat, vo nr 96044Redigeeri

VälislingidRedigeeri