Musta Veenuse Ordu

Musta Veenuse Ordu (lühend: MVO) on Anton Szandor LaVey mõtteid järgivate eesti satanistide liit.

MVO asutati 30. aprillil 2001 kui Eesti Satanistlik Kogudus "Musta Veenuse Ordu".

MVO asutamisele eelnes mitme aasta pikkune töö, mille võiks jaotada kümnesse etappi:

  1. satanismi puudutava info otsimine
  2. saadud infoga tutvumine, vajaliku väljasõelumine ja Eesti oludele sobivaima põhijoone kujundamine
  3. satanismi puudutava kirjanduse hankimine ja tõlkimine
  4. satanismist huvituvate inimeste otsimine ja koondamine
  5. avalikkuse teavitamine MVO asutamise plaanidest
  6. avaliku arvamuse kujundamine
  7. MVO asutamiseks sobivaimate isikute väljaselgitamine
  8. asutava kogu kokkukutsumine
  9. prioriteetide paikapanemine asutava kogu poolt
  10. põhikirja väljatöötamine

Kuigi modernses satanismis on mitu suunda – ratsionaalne, okultistlik, lutsiferiaanlik (ajalooliselt on neid veelgi rohkem), leidis asutav kogu, et ei tohiks keskenduda ühele kindlale suunale, vaid tuleks luua organisatsioon, mis koondaks kõiki satanismi suundi, jättes seejuures välja kriminaalsusesse kalduvad elemendid nagu happeline satanism. Praegu kuulub MVO ridadesse nii ratsionaliste, okultiste kui ka lutsiferiaane.

Raskused registreerimisel

muuda

MVO on püüdnud registreerida end juriidilise isikuna, kuid nelja aasta jooksul ei ole see õnnestunud. Algul toodi välja kõikvõimalikke pisivigu esitatud dokumentides, kuid kui need parandati, hakkasid ametnikud kasutama venitamistaktikat, vastates päris viimasel hetkel. Jätkuvat registreerimisest keeldumist põhjendatakse erinevate demagoogiliste ja otsitud väidetega. Peamiseks probleemiks mitteregistreerimisel näevad MVO esindajad seda, et hoolimata väidetavast (EV põhiseaduse kohaselt) usuvabadusest ja riigikiriku puudumisest Eesti Vabariigis lähtuvad ametnikud MVO'ga seotud võtmemõistete ("Saatan", "satanism") hindamisel kristlikust seisukohast ja terminoloogiast, jättes tähelepanuta asjaolu, et MVO on korduvalt rõhutanud oma mitteseotust "kristliku Saatanaga".

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda