Modaalverbide abil väljendatakse modaalsust. Modaalsus on grammatiline kategooria, mis väljendab rääkija vahekorda lausesisuga ja lausesisu vahekorda tegelikkusega.

Eesti keel

muuda

Modaalverbid lauses

muuda
 • Modaalverbid võivad kuuluda ahelverbide koosseisu - nad ei mõjuta lausesruktuuri, vaid kuuluvad liitöeldise koosseisu seda modifitseeriva elemendina. Ahelverbid võivad koosneda järgmistest osadest
  • võima, tohtima või saama koos da-tegevusnimega: Võib jaheneda. Laps tohib mängida liivakastis. Ta saab pahandada kui koju ei lähe
  • pidama koos ma-tegevusnimega: Ma pean muutma elustiili
  • näima, paistma või tunduma koos vat-vormiga: Ta näib ~ paistab ~ tundub kahtlevat oma põhimõtetes.
 • Modaalverbid võivad esineda iseseisva öeldisena - nad tingivad lause ülesehituse, hinnanguline situatsioon saab nende juures vormistuda vaid kõrvallause või sekundaartarindi kujul, näiteks
  • tulema, uskuma, teadma: Sul tuleb kooli minna.

Modaalsuse liigid

muuda
 • Dünaamiline modaalsus, s.o agendi võimelisus mingi tegevuse sooritamiseks; üldine vajalikkus või paratamatus: Tõnu on võimeline üle järve ujuma.
 • Deontiline modaalsus, s.o lubatushinnang: Tõnul on lubatud üle järve ujuda.
 • Episteemiline modaalsus, s.o hinnang propositsiooni tõepärasuse kohta: On võimalik, et Tõnu ujub üle järve.