Mitte-elektrilised suurused

Mitte-elektrilised suurused on mõõtetehnikas kasutatava liigituse alusel need mõõdetavad füüsikalised, keemilised jm. suurused, mis ei ole oma olemuse poolest seotud elektriliste suurustega (pinge, vool, või nende parameetrid vahelduvsuurustena nagu sagedus, faasinihe, jt.) või elektriliste signaalidega.

Kõige enam mõõdetavad mitte-elektrilised suurused on temperatuur, jõud ja kaal, rõhk, geomeetrilised mõõtmed, liikumiskiirus, asend jt.