Elektriline suurus

(Ümber suunatud leheküljelt Elektrilised suurused)

Elektriline suurus on mõõtetehnikas kasutatava liigituse alusel selline mõõdetav füüsikaline suurus, mis on olemuselt elektriline (nt pinge või voolutugevus) või suuruse esinemisel vahelduvsuurusena selle parameeter (nagu sagedus, faasinihe jm).

Elektriliste suurustena on käsitletavad ka elektrilised signaalid (elektriline signaal andurist, elektriliseks muundatud helisignaal, raadiosignaal antennis jms.). Nende suhtelise keerukuse tõttu iseloomustatakse neid tihti spektri kaudu (spektraalmõõtmiste abil).

Vastandiks elektrilistele suurustele on mõõdetavad mitte-elektrilised suurused, nagu näiteks temperatuur, jõud ja kaal, rõhk, geomeetrilised mõõtmed, liikumiskiirus, asend jt. Ka mitte-elektriliste suuruste mõõtmiseks kasutatavad mõõtevahendid võivad oma toimimise põhimõtte või väljundsignaali poolest olla elektrilised.

Elektriliste suuruste ja/või nende parameetrite mõõtmist käsitletakse elektrimõõtmistena.

Tänapäeval on elektrimõõtmiste vahendid põhiliselt elektroonsed, nagu seda on ka suur osa mitte-elektriliste suuruste mõõtevahendeid.