Mihkel Kangur (sündinud 25. aprillil 1975) on eesti ökoloog ja poliitik, 20232024 erakonna Eestimaa Rohelised juht.

Mihkel Kangur 2022. aasta Arvamusfestivalil

Ta on sündinud ja üles kasvanud Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi Limnoloogiajaamas (tänapäeval Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus) järveteadlaste Külli Kanguri ja Andu Kanguri perekonnas. Ta õppis Rannu Koolis aastatel 1982–1990 ja Nõo Reaalgümnaasiumis 1990–1993. Seejärel õppis ta Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis aastatel 1994–1999 bakalaureuseõppes ja 1999–2001 magistriõppes geoökoloogia eriala. Ta kaitses doktoritöö Tallinna Ülikoolis 2005. aastal.

Aastatel 1993–1994 töötas ta Ridala Põhikoolis õpetajana. Ta asus tööle Ökoloogia Instituudis 1997. aastal. Samas asutuses töötas ta direktorina aastatel 2005–2015. Ökoloogia instituudi restruktureerimise järel ökoloogia keskuseks juhatas ta seda Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi struktuuriüksust aastatel 2015–2018.

Ta töötab Tallinna Ülikoolis jätkusuutliku arengu dotsendina ja ökoloogia vanemteadurina.

Ta on juhendanud nii üliõpilaste bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid kui ka Tallinna Ülikooli ELU projekte.

Ta on pidanud loenguid Eesti Kunstiakadeemias ja CETYS-e ülikoolis Mehhikos.

Teadustöö põhisuunad

muuda

Mihkel Kanguri teadustöö keskmes on olnud Eesti taimkatte ja järvede arengumustrite uurimine. Tema doktoritöö keskendus küsimustele, kuidas kajastuvad eritüübilised häiringud ja taimkatte mustrilisus järvesetetesse akumuleerunud õietolmuprofiilides ning kuidas selle informatsiooni põhjal tõsta taimkatterekonstruktsioonide täpsust. Tema andmestik on aidanud valideerida taimkatte kvantitatiivse rekonstrueerimise matemaatilisi mudeleid. Alates 2013. aastast on ta üha rohkem keskendunud jätkusuutliku arengu hariduse küsimustele.

Teaduskorralduslik tegevus

muuda

Teaduse populariseerimine

muuda

Mihkel Kangur on teadusaasta saadikuna esinenud korduvalt avalike sõnavõttudega meedias teaduse populariseerimiseks ning teaduse positsioonile ühiskonnas tähelepanu juhtimiseks. Ta on pidanud avalikke loenguid, esinenud koolides ja ühingutes.

Ta on järgmiste teadust populariseerivate "Ühe minuti loengute" ja "Teadlane teab" klippide autor:

  • Kas maakera suudab inimest kanda?
  • Milline näeks Eesti loodus välja ilma inimese sekkumiseta?
  • Mis on ühisvaratragöödia?
  • Kuidas mõjub prügi loodusele?
  • Mis on NIMBY?

Poliitilis-ühiskondlik tegevus

muuda

Mihkel Kangur kandideeris 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Põhja-Tallinnas Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades. Ta on Põhja-Tallinna linnaosakogu liige ning selle maakomisjoni liige. Ta on Elurikkuse Erakonna üks asutajaid ja eestvedajaid, 2019. aastal erakonna peaministrikandidaat.

2023. aastal sai Kangurist erakond Eestimaa Rohelised kaasesimees ja juhatuse liige. Ta lahkus 20. veebruaril 2024 erakonnast, kuna ei leidnud enam töö kõrvalt aega erakonna töösse panustada.[1]

Viited

muuda

Välislingid

muuda