Meeli Sedrik

Meeli Sedrik (sündinud 7. oktoobril 1968 Kärdlas Hiiumaal) on eesti keeleteadlane.

HaridusRedigeeri

Sedrik lõpetas 1987 aastal Kärdla Keskkooli, 1992 Tartu ülikooli eesti keele ja kirjanduse alal, 1994 Tartu Ülikoolis magistrantuuri eesti keele alal. 1999 doktorantuuri väitekirjaga "Hiiu murrakute ja Edela-Soole murrete ühissõnavarast".

TöökohadRedigeeri

Oli 1993 vahetusüliõpilane ja CIMO stipendiaat Turu Ülikoolis, 1997-1998 Svenska Instituti stipendiaati Uppsala Ülikoolis, 1994 Tartu ülikooli eesti keele õppekooli ja 1995 Turu Ülikooli õppeülesande täitja, 1995-96 Tartu Ülikooli eesti keele õppekooli erakorraline assistent,1996-97 ja 1999-2000 erakorraline lektor, 2000-02 õppeülesande täitja, 2003- Eesti keele Instituudi Teadur. Emakeele Seltsi liige (aastast 1995).

UurimisvaldkonnadRedigeeri

Sedriku uurimisvaldkonnad on eesti murrete sõnavara, keelekontaktid.

TeoseidRedigeeri

  • Hiidenmaan murteiden sanasto: yhteydet Itämeren alueen kieliin. // Itämerensuomalainen kulttuurialue. Castrenianumin toimetajaitteita 49. Helsinki, 1995;
  • Swedish loanwords common to Estonian Hiiumaa dialects and south-western Finnish dialects. // Finnisch-Ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Finnougristik an der RijksUniversiteit Groningen. 21.–23. november 1996. Maastricht 1997;
  • Hiiu murrakute kontaktidest eestirootsi murretega. Taustast. // Õdagumeresoomõ veeremaaq. Läänemeresoome perifeeriad. Võru Instituudi toimetiseq 6. Võro, 1999;
  • trintsid (Emmaste kihelkonnast pärit murdekeelend). // Emakeele Seltsi aastaraamat 1998–1999. Tartu, 2000;
  • reimand. // Emakeele Seltsi aastaraamat 2005. Tartu, 2006.

VälislingidRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.