Mari-Liis Sepper

eesti jurist

Mari-Liis Sepper (sündinud 13. juulil 1978) on eesti jurist, aastatel 20102015 soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Mari-Liis Sepper (2019)

Haridus muuda

2002. aastal lõpetas Sepper bakalaureuseõppe Tartu ülikooli õigusteaduskonnas ja 2003. aastal magistriõppe Montpellier' ülikooli õigusteaduskonnas Prantsusmaal.

Karjäär muuda

Sepper on soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.[1]

Aastatel 2010–2015 oli ta Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Neil aastatel kasvas oluliselt võrdõigusvoliniku büroo võimekus, mõju ja nähtavus, eraldi valdkkonnana käivitati strateegilise hagelemise suund, mille kaudu tõhustati õiguskaitset diskrimineerimise vaidlustes[2]. Sepperi eestvedamisel käivitati hea tahte märk "Siia saab", mis väärtustab kõigile inimestele avatud ja ligipääsetavat keskkonda[3].

Kahel viimasel tegevusaastal pööras Sepper volinikuna erilist tähelepanu lapsevanemluse teemadele ja selle alusel diskrimineerimisele[4]. Näiteks esindas ta noort ema vaidluses Danske Banki vastu, kes ei võtnud naist tööle pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist[5].

Viited muuda

  1. Soolise võrdõiguslikkuse seadus, kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura 2010, Tallinn.[1]
  2. Streteegiline hagelemine, võrdõigusvoliniku büroo tegevusvaldkond
  3. Märgi "Siia saab" koduleht.[2]
  4. Võrdõigusvoliniku 2014. aasta tegevuse sisuline ja statistiline ülevaade.[3]
  5. Lapsepuhkuselt naasnud naine jäeti Danske Bankis tööta

Välislingid muuda