Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Sihtasutus Mõttekoda Praxis (Praxis Think Tank, varem SA Poliitikauuringute Keskus Praxis) on avalikes huvides tegutsev mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsil ja osalusdemokraatia väärtustel põhinevat poliitika kujundamist Eestis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö- ja sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika, hariduspoliitika, tervisepoliitika ning valitsemise ja kodanikuühiskonna poliitika.

Mõttekorda Praxis asutati 2000. aastal George Sorosi kodanikuühiskonna arengut toetava fondi Open Society Institute initsiatiivil kui Eesti esimese[viide?] sõltumatu[viide?], mittetulunduslik mõttekeskus (ajutrust). Fond kaasrahastas organisatsiooni missiooni elluviimist aastani 2007.

Missioon ja eesmärk muuda

Praxise missioon on praktiliste teadmiste koondamine ja kasutamine nii ühiskonna valupunktide leidmiseks ja erinevate lahendusteede pakkumiseks kui ka poliitikaanalüüsi oskuste arendamiseks Eesti ühiskonnas. Sellest tulenevalt on organisatsiooni tegevuse eesmärgid:

  • edendada avalikku arutelu ja kodanike osalust poliitika kujundamises;
  • toetada poliitika kujundamise protsessi kvaliteetse ja neutraalse poliitika analüüsiga;
  • pakkuda alternatiivseid lahendusi ühiskonna probleemide efektiivseks lahendamiseks;
  • toetada kaasaegsete valitsemise ja ühiskondlike koostöövõimaluste arendamist;
  • arendada poliitika analüüsi oskusi ja teadmisi ühiskonnas ning edendada halduspoliitikaalast haridust;
  • toetada eksperditeadmiste ja analüüsi kasutamist poliitika kujundamise protsessis.

Eesmärkide saavutamiseks levitab Praxis nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt oma uuringute tulemusi; korraldab seminare, ümarlaudu ja koolitusprogramme ning annab välja trükiseid.

Praxise mõttehommikud muuda

Praxise mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikku arutelu enam argumentidele tuginevaks kujunemist. Mõttehommiku üritustesarja raames toimuvad seminarid käsitlevad erinevaid poliitikavaldkondi. Praxise mõttehommikutel tutvustatakse värskelt valminud ja veel avaldamata poliitikaanalüüse, olulisemaid järeldusi ning soovitusi poliitikate arendamiseks. Toimub teemaga seotud modereeritud diskussioon valdkondlike ekspertide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate osalusel.

Välislingid muuda