Ava peamenüü
Minuskel a ja majuskel A

Majuskel ehk suurtäht, versaal. Majusklid on näiteks K, T, E, A, F, V, M, O, S. Majuskli vastandsõna on minuskel.