Madis Tammert

Madis Tammert (8. mai 194010. märts 2008) oli eesti bioloog, ihtüoloog.

Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1968. aastal bioloogina, ja töötas põhilise osa elust Võrtsjärve Limnoloogiajaamas.

Madis Tammert oli kalade geneetika alaste uurimistööde alustajaid Eestis.