Ihtüoloogia ehk kalateadus on zooloogia haru, mis uurib kalu. Täpsemalt hõlmab see luukalu (Osteichthyes), kõhrkalu (Chondrichthyes) ja ebaselget kalalaadsete rühma – lõuatuid (Agnatha).

FishBase andmepanga järgi on kalaliike teada umbes 33 300 (november 2016 seisuga[1]) ja see moodustab umbes poole kogu teadaolevatest selgroogsetest. Ehkki arvatakse, et enamik kalu on avastatud ja kirjeldatud, tuvastatakse igal aastal umbes 250 uut liiki.

Rakenduslik ihtüoloogia on tihedalt seotud merebioloogia ja limnoloogiaga.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda