Loodusdirektiiv

Loodusdirektiiv (inglise keeles Habitats Directive, ametliku täisnimega Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora; eestikeelne lühend 92/43/EMÜ) on üks kahest Euroopa Liidu looduskaitse direktiivist (teine on linnudirektiiv). Direktiivi ülesanne on kaitsta ohustatud looma- ja taimeliike ning nende elupaigatüüpe ja kasvukohti[1]. Kaitsmisega aidatakse kaasa looduse mitmekesisuse säilimisele ja taastamisele[1]. Direktiivi eesmärkide saavutamiseks on loodud loodusalade võrgustik: Natura 2000[1].

Direktiiv võeti vastu 21. mail 1992[viide?].

Direktiivil on viis lisa[1].

Viited muuda

Välislingid muuda