Linnudirektiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta)[1] on üks kahest Euroopa Liidu looduskaitse direktiivist (teine on elupaikade direktiiv).

Direktiivi eesmärk on kaitsta linde tapmise ja püüdmise eest, samuti piirata nende küttimist ja nendega seotud (nt nende kehaosadega) kaubitsemist. Direktiivi eesmärkide saavutamiseks moodustatakse spetsiaalsed linnualad.[2]

Direktiiv võeti vastu 30. novembril 2009. Sellega tunnistati kehtetuks direktiiv 79/409/EMÜ. Praegu kehtivat linnudirektiivi on viimati muudetud 2019. aastal.[3]

Viited muuda

Välislingid muuda