Lissi Noss (vene Лисий Нос, soome Revonnenä) on Peterburi ajalooline rajoon Soome lahe põhjakaldal, mis kuulub Primorski rajooni. Asula on nime ('rebasenina') saanud asulas oleva neeme järgi.

Lissi Nossi asukoha skeem

Tänapäeval on seal peamiselt uusrikaste suvilad. Suvilaid hakati sinna rajama pärast seda, kui 1871 valmis PrimorskiSestroretski raudtee, millel oli Lissi Nossis peatus.

Elanike arv oli 2600 (2005) ja 4737 (2010) ning pindala 13 km².

Krimmi sõja ajal 1854 rajati neeme otsa sadam ja reduut Peterburi kaitsmiseks vaenuliku laevastiku eest. Siis tekkis sinna ka väike asustus.

Lissi Nossist lõunast läheb Kotlini poole Peterburi tamm.