Lineaarfunktsioon

Lineaarfunktsioon ehk lineaarne funktsioon on maksimaalselt esimest järku polünoom. Ühe muutuja lineaarse funktsiooni üldkuju on[1]

kus a ja b on reaalarvulised kordajad. Mitme muutja lineaarfunktsiooni üldkuju on vastavalt

kus a1, a2 , ..., an ja b on reaalarvulised kordajad.

Lineaarse funktsiooni graafik on sirge.

Antud lineaarse funktsiooni mõistet kasutatakse enim koolimatemaatikas. Tuleb rõhutada, et lineaarne funktsioon pole rangelt võttes lineaarne, see pole ei aditiivne ega homogeenne. Vastava mõiste kohta vaata artiklit lineaarne teisendus. Siinse lineaarse funktsiooni mõistele suvalises vektorruumis vastab afiinse teisenduse mõiste.

Viited

muuda
  1. Kaasik, Ü. (2002). Matemaatikaleksikon. Tartu.