Lewis (kuulipilduja)

Lewise kuulipilduja on Ameerika Ühendriikides välja arendatud kergekuulipilduja, mida esimeses maailmasõjas kasutas Briti armee.

Lewiste laskeharjutus.

Kuulipilduja arendati välja USA armee kolonel Isaac Newton Lewise ja Samuel Macleani poolt 1911. aastal. Relv tulistas välja kuni 550 laengut minutis ja kaalus 12,7 kg, mis tollal oli kuulipilduja kohta väga vähe.

Relva kasutasid I maailmasõjas ka belglased ja ameeriklased. I maailmasõjas oli see levinud kuulipilduja ning see võeti ka Briti tanki Mark IV relvastusse.

Peale esimest maailmasõda, Eesti vabadussõja algul sai Eesti Rahvavägi 281 Lewise kuulipildujat ning eesti sõdurid ristisid ta Lüüs'iks. Lewise kuulipilduja kasutamine rindel põhjustas hämmastust punaarmeelastes, kes ei olnud varem näinud nii mobiilset automaatrelva. Relv oli Eesti sõjaväe relvastuses kuni 1940. aastani. Vähesel määral kasutati seda kuulipildujat ka teises maailmasõjas.