Usulahk

(Ümber suunatud leheküljelt Lahkusk)

Peavoolust eraldunud religioosne liikumine. Eraldumise põhjused on õpetuslikud või vastuolu koguduse võimukorraldusega. Rahvusvaheline määratlus on sektid.

Sektide loetelu ajaloolise tekkimise järjekorrasRedigeeri

Ketserlus ja hereesia EuroopasRedigeeri

Arianism - Montanism - Donatism (donatistid) - Monofüsiidid - Paulikiaanlus - Katarlus (katarid) - Albilased - Pelagism (pelagistid) - Apostoolia ?(apostoolikud) - Lollardid - Anabaptism (anabaptistid)

Flagellandid - adamiidid - Valdeslased - Hussiidid (kariklased ja taboriidid) - Böömi vennad - Kalvinism - Taboriidid - Valdeslased - jansenistid - Pietism - Baptism - Vt mõisteid: Antitrinitaarid - Protestantism - priilased

VenemaalRedigeeri

Bobogomiilid - Vanausulised - Hlõstid - Molokaanid - Võglased - Filipplased - jooksikud - Skopetsid - Fedossejevlased - Artamonovlased - strigolnikud - Juuditsemine (juuditsejad)

Uued: Vissarionlased

Ameerika (uued) usulahud:Redigeeri

Mormoonid - Jehoova tunnistajad - Kristuse Kogudus

Vaata kaRedigeeri