Lõuna Politseiprefektuur

Lõuna Politseiprefektuur oli Eesti Politsei piirkondlik siseturvalisuse eest vastutav riiklik haldusasutus (politseiprefektuur), mis oli Politseiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti haldusalas. Lõuna Politseiprefektuur tegutses 20042010, mil asutati Lõuna Prefektuur.

Lõuna Politseiprefektuuri teenistuspiirkond oli Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa.