Koraan (araabia keeles أَلْقُرآن al-qur'ān) on islami püha raamat. Koraan sisaldab Allahi ilmutusi Muhammadile ajavahemikul 610632. Sõna "koraan" täpne tähendus pole teada. Kõige sagedamini loetakse selleks '(ette) lugema', aga esineb ka allikaid, mis tõlgivad seda kui 'koguma' või 'kokku siduma'.

Leht 48. suuraga 8.-9. sajandi käsikirjas
Esimene suura ("Avaja") türgi kalligraafi Hattat Aziz Efendi kirjutatud koraanist, enne 1934. aastat
Illumineeritud avalehekülg Koraanist. Süüria kunstniku töö 800.–900. aastast, Süüriast või Iraagist. Vaiplehekülje tüüpi miniatuuril on ringikujuline medaljon silmusnelinurkadest põimitud kaheksanurksel tähel ja ringil. Raam, sellest vasakul kasvav kimpjas taimornament ja põimingud on kullatud, taustal on peene sulega joonistatud võrgustik palmetitaolistest kaunistustest

See on Raamat, milles ei ole midagi kahtlemisväärset ja mis on teejuhiks jumalakartlikele,
neile, kes usuvad seda, mis on salajas, peavad palvust ja jagavad almust sellest, mis me neile osaks oleme andnud;
neile, kes usuvad seda, mis on ilmutatud sulle ja mis läkitatud enne sind, ning on veendunud, et on olemas tulevane elu. (2. suura).

Koraani panid araabia keeles kirja Muhammadi lähikondlased. Pärast Muhammadi surma 632. aastal koguti ülestähendused paarikümne aasta vältel kokku. Hiljem täiendati neid punktuatsiooni ja täishääliku- ehk vokaalimärkidega, mida algne araabia kiri ei sisaldanud.

Koraan jaguneb 114 peatükiks ehk suuraks. Kõik suurad algavad märkega ilmutuse saamise asukoha kohta (Meka või Mediina). Suurade pikkus on väga erinev: alguses on peatükid pikemad, lõpu poole lühemad. Suurad jagunevad värssideks (آية āyah, mitmuses آيات āyāt). Pikim, teine peatükk, sisaldab 286 värssi; lühimad, 103., 106. ja 108. ainult 3 värssi.

Koraani struktuur ei ole kronoloogiline nagu näiteks piiblil. Peamiselt sisaldab koraan käske ja hoiatusi, lugusid on vähem.

Kuna koraanis sisalduvad vihjed on harimatule inimesele sageli mõistetamatud, on koraani lugemisel vajalikud selle sisu tõlgendused. Peamiselt loodi tõlgendused islami esimestel sajanditel, aga mõned õpetlased tegelevad sellega ka tänapäeval. On olemas erinevaid tõlgendusi, aga neid kõiki loetakse võrdselt õigeks. Koraaniteaduslikust vaatenurgast esineb tänapäeval seitse koraani tõlgendust, millest igaühte on võimalik lugeda kahte moodi. See annab muslimeile võimaluse koraani mõista 14 eri moel.

Koraani ettelugemine on kujunenud omaette kunstiks. Tavaline asend selleks on istudes ristijalu, kummardununa üle sülle või spetsiaalsele madalale lauakesele asetatud raamatu. Loetakse rütmiliselt, kerega väikesi ringe tehes. Koraani lugemine on muslimeile meditatiivne tegevus, mida ei saa teha suvalisel ajal suvalises kohas.

Islamimaailmas valitseb seisukoht, et koraani ei ole võimalik tõlkida – ainult araabiakeelne originaal on õige ja usklikule sobiv. Seetõttu loevad ka araabia keelt mitteoskavad muslimid koraani tavaliselt araabia keeles.

Esimese võõrkeelena tõlgiti koraan ladina keelde 1143. aastal. Tänapäeval on koraan tõlgitud kõigisse suurematesse keeltesse. Eestikeelne tõlge ilmus kirjastuselt Avita 2007. aasta detsembris, tõlkis Haljand Udam. Esialgne tiraaž oli 2000 eksemplari; esimesed 1000 eksemplari müüdi läbi mõne tunniga.

2012. aastal valmis Afganistanis maailma suurim koraan. Selle lehekülgede suurus on 2,28 × 1,55 meetrit ja see kaalub 500 kilogrammi. Kalligraaf Mohammad Sabir Khedril ja tema üheksal õpilasel kulus raamatu valmistamiseks viis aastat.[1]

Suurad muuda

 1. Al-Fātiha – Avaja
 2. Al-Baqara – Lehm
 3. Al-‛Imrān – Imrāni perekond
 4. An-Nisā’ – Naised
 5. Al-Mā’ida – Söögilaud
 6. Al-An’ām – Kariloomad
 7. Al-‛Arāf – Ülev paik
 8. Al-Anfāl – Saak
 9. At-Tawba – Kahetsus
 10. Jūnus – Joonas
 11. Hūd – Hūd
 12. Jūsuf – Joosep
 13. Ar-Ra‛d – Äike
 14. Ibrāhīm – Aabraham
 15. Al-Hidžr – al-Hidžr
 16. An-Nahl – Mesilased
 17. Al-Isrā’ – Ööteekond
 18. Al-Kahf – Koobas
 19. Marjam – Maarja
 20. Tā Hā – Tā Hā
 21. Al-Anbījā’ – Prohvetid
 22. Al-Hadždž – Palverännak
 23. Al-Mu’minūn – Usklikud
 24. An-Nūr – Valgus
 25. Al-Furqān – Eristus
 26. Aš-Šu‛arā’ – Luuletajad
 27. An-Naml – Sipelgad
 28. Al-Qaṣaṣ – Lugu
 29. Al-‛Ankabūt – Ämblik
 30. Ar-Rūm – Rooma rahvas
 31. Luqmān – Luqmān
 32. As-Sadžda – Kummardamine
 33. Al-Ahzāb – Väehulgad
 34. Sabā’ – Saaba
 35. Fāṭir – Looja
 36. Jā sīn – Jā sīn
 37. Aṣ-Ṣaffāt – Ritta rivistuvad
 38. Ṣād – Ṣād
 39. Az-Zumar – Hulgad
 40. Al-Ghāfir – Andeks andja
 41. Fuṣṣilat – Seletus
 42. Aš-Šūrā’ – Nõupidamine
 43. Az-Zukhruf – Ehted
 44. Ad-Dukhān – Suits
 45. Al-Džāthīja – Põlvitajad
 46. Al-Ahqāf – Ahqāf
 47. Muhammad – Muhammad
 48. Al-Fath – Võit
 49. Al-Hudžurāt – Toad
 50. Qāf – Qāf
 51. Adh-Dhār’iāt – Põrmu pillutajad
 52. Aṭ-Ṭūr – Mägi
 53. An-Nadm – Täht
 54. Al-Qamar – Kuu
 55. Ar-Rahmān – Armuline
 56. Al-Wāqi‛a – Sündmus
 57. Al-Hadīd – Raud
 58. Al-Mudžādala – Sõnelus
 59. Al-Ḥašr – Kogunemine
 60. Al-Mumtaḥina – Läbikatsumine
 61. Aṣ-Ṣaff – Rivistatud
 62. Al-Džum‛a – Reedene kogunemine
 63. Al-Munāfiqūn – Silmakirjatsejad
 64. At-Taghābun – Petmine
 65. Aṭ-Ṭālaq – Lahutus
 66. At-Taḥrīm – Keeld
 67. Al-Mulk – Võim
 68. Al-Qalam – Roosulg
 69. Al-Ḥāqqa – Kohtumõistmise päev
 70. Al-Ma’āridž – Astmed
 71. Nūh – Noa
 72. Al-Džinn – Džinnid
 73. Al-Muzzammil – Mantlisse mähitu
 74. Al-Muddaththir – Mantlisse mässitu
 75. Al-Qijāma – Ülestõusmine
 76. Al-’Insān – Inimene
 77. Al-Mursalāt – Läkitatud
 78. An-Nabā’ – Sõnum
 79. An-Nāzi‛āt – Tõukajad
 80. ‛Abasa – Kulmukortsutus
 81. At-Takwīr – Pimedusega kaetud
 82. Al-Infiṭār – Rebenemine
 83. Al-Mutaffifīn – Petjad
 84. Al-Inšiqāq – Lõhenemine
 85. Al-Burūdž –Tähtkujud
 86. Aṭ-Ṭāriq – Öine tulija
 87. Al-A‛lā – Kõrgeim
 88. Al-Ghāšija – Varjulolev
 89. Al-Fadžr – Koit
 90. Al-Balad – Paik
 91. Aš-Šams – Päike
 92. Al-Lail – Öö
 93. Aḍ-Ḍuhā – Hommik
 94. Aš-Šarh – Avamine
 95. At-Tīn – Viigipuu
 96. Al-‛Alaq – Mügar
 97. Al-Qadr – Määratud öö
 98. Al-Bajjina – Selge sõnum
 99. Az-Zalzala – Väring
 100. Al-‛Ādīāt – Sööstjad
 101. Al-Qāri‛a – Nuhtluse päev
 102. At-Takāthur – Rohkem
 103. Al-‛Aṣr – Õhtupoolik
 104. Al-Humaza – Kiusaja
 105. Al-Fīl – Elevant
 106. Al-Quraiš – Quraiš
 107. Al-Mā‛ūn – Abi
 108. Al-Kauthar – Eluveeallikas
 109. Al-Kafirūn – Uskmatud
 110. An-Naşr – Võit
 111. Al-Masad – Palmikiud
 112. Al-Ikhlās – Siirus
 113. Al-Falaq – Koit
 114. An-Nās – Inimesed

Viited muuda

Kirjandus muuda

Välislingid muuda