Komplekssuurus on selline suurus, mille esitamiseks saab kasutada kompleksarvu.

Tüüpilised komplekssuurused on harmooniliste võnkumiste kujul esinevad elektrilised suurusedsiinuseline vahelduvpinge ja siinuseline vahelduvvool, ning neid seostav impedants ehk näivtakistus Ż või selle pöördväärtus kompleksjuhtivus.