Keemilised omadused

Aine keemilised omadused on aine omadused, mis ilmnevad keemilistes reaktsioonides, milles see aine osaleb.

Keemilised omadused on aluseks ainete klassifitseerimisel, näiteks metallid, halogeenid, happed, alkoholid, alkeenid, areenid jne. Mingit aineklassi iseloomustavad vastavale ainegrupile ühised keemilised omadused. Erinevused ainete keemilistes ja füüsikalistes omadustes võimaldavad aine identifitseerimist, ainete segu komponentide üksteisest lahutamist ja puhastamist.

Aine keemilised omadused on tema keemiline stabiilsus, reaktsioonivõime, oksüdeeruvus, happesus, broomiarv, polümeriseeruvus, toksilisus jne. Aine keemilisi omadusi saab kindlaks teha, mõjutades seda keemiliselt. Keemilisi omadusi määratakse tihti klassikalise keemilise analüüsi meetoditega nagu maht- ja kaalanalüüs.

Ainete keemilisi omadusi põhjustavad nende ainete aatomite tuumalaeng ja välisel elektronkihil olevad elektronid (valentselektronid), oktetireegel. Ainete keemilistes omadustes ilmneb perioodilisus, mis tuleneb elektronide väliskihi konfiguratsiooni perioodilisest kordumisest. Seda näitab ilmekalt keemiliste elementide perioodilisuse tabel.

Vaata ka muuda