Mahtanalüüs (ingl volumetric analysis) on keemiline analüüs, kus uuritava komponendi kogus lahuses määratakse ekvivalentse hulga reaktiivi lahuse mahu järgi (tiitrimine) või gaaside segu korral, kus mõõdetakse (ühe) komponendi lahuses neeldumisel (sorptsioonil) saadud gaasi mahu muutus.

Enamasti samastatakse mahtanalüüs tiitrimisega, kuna vajadus gaasisegude mahtanalüüsiks tuleb harva ette.

Vaata ka

muuda