See artikkel on karbonaatidest keemilises tähenduses; mineraalide kohta vaata artiklit Karbonaatsed mineraalid; toitude kohta vaata artiklit Karbonaad

Karbonaadid on süsihappe soolad.

Lubjakivipaljandit moodustavad kivimid koosnevad peamiselt karbonaatsest mineraalist kaltsiidist

Nad koosnevad katioonist ja karbonaatioonist (CO32–), mille vahel on iooniline side.

Olmes on tuntud süsihappe sool naatriumkarbonaat (Na2CO3) ehk pesusooda ehk sooda ja naatriumvesinikkarbonaat (NaHCO3) ehk söögisooda, aga ka kaaliumkarbonaat (K2CO3) ehk potas.

Lähtehape muuda

Karbonaatide lähtehape on süsihape (H2CO3). See nõrk hape laguneb kergesti süsihappegaasiks ja veeks.

Näide muuda

Kaltsiumkarbonaat (CaCO3) on vees lahustumatu sool, mis laguneb hapete mõjul. Ta on tähtsa ehitusmaterjali lubjakivi peamine komponent.