Karbonaatsed mineraalid

Karbonaatsed mineraalid on mineraalid, mis sisaldavad karbonaatiooni (CO32–) ning metallikatiooni.

Tähtsamad karbonaatsed mineraalid on kaltsiit, dolomiit, aragoniit, sideriit, ankeriit, rodokrosiit, magnesiit jne.

Kivimeid, mille koostisest üle 50% moodustavad karbonaatsed mineraalid, nimetatakse karbonaatkivimeiks. Karbonaatkivimeid esineb nii tard- (karbonatiit), moonde- (marmor) kui ka settekivimite (lubjakivi) hulgas, kuid kõige levinumad on nad kindlasti settekivimite seas.