Lineaaralgebras nimetatakse kompleksarvuliste elementidega maatriksi A kaasmaatriksiks ehk hermiitiliseks kaasmaatriksiks ehk adjungeeritud maatriksiks maatriksit B, mis on saadud selle transponeerimisel ja elementidest kaaskomplekside võtmisel. Maatriksi A ja selle kaasmaatriksi B elemendid on seega seotud järgmiselt:

kus * tähistab kaaskompleksi võtmist.

Maatriksi A kaasmaatriksit tähistatakse sümbolitega

Omadused muuda

Igal kompleksarvuliste elementidega maatriksil leidub kaasmaatriks.

Olgu   ja   maatriksid ning   kompleksarv. Kehtib:

 
 
 
 
  kui A on pööratav,
 

Vaata ka muuda