Hermiitiline maatriks

Lineaaralgebras nimetatakse kompleksarvuliste elementidega ruutmaatriksit A hermiitiliseks, kui see ühtib oma kaasmaatriksiga:

Omadused Redigeeri

Iga hermiitiline maatriks on normaalne ja seega unitaarselt diagonaliseeritav.

Hermiitilise maatriksi omaväärtused ja selle determinant on reaalsed.

Vaata ka Redigeeri