Mitte segi ajada mõistega küttepuit

Küttepuu on kasvava metsa raie-eelsel hindamisel kasutatud madalaim kvaliteediklass (nn tarbeklass), mille kohaselt küttepuuks loetakse jalal seisev või maha langenud puu, mis ebasobivate mõõtmete või halva kvaliteedi tõttu ei kõlba traditsiooniliste tarbesortimentide valmistamiseks, vastates siiski küttepuidule esitatavatele nõuetele.Mõiste on tinglik. Küttepuud märgistati kluppimisel mitmekordse arvestamise vältimiseks ja hilisema kontrolli võimaldamiseks märkenoa või metsakriidi abil puukoorele tehtud X-kujulise ristiga.

Tänapäeval ei ole kasvava metsa raie-eelne hindamine raieks määratud puude kluppimisega ja nende tarbeklassi ettemärkimisega eriti levinud.

Terminoloogia muuda

Kõnekeeles nimetatakse küttepuudeks ka küttepuitu, eriti puuhalge ja puuhalgude valmistamiseks lõigatud metsamaterjali. Samas on suhteliselt sage selle mõiste väärkasutus ka metsandus- ja energeetikaalastes tekstides. Sellise mõiste väärkasutuse tõttu tasub silmas pidada, et küttepuuna klassifitseeritud puu ei ole veel metsamaterjaliks üles töötatud. Kui küttepuu lõigatakse metsamaterjaliks, saab sellest küttepuit.

Vaata ka muuda