Kontroll (prantsuse keeles contrôle, varem contrerollecontre, vastu + rôle, register) on objekti jälgimine eesmärgiga seda mõjutada.

Kontroll on juhtimissüsteemi üks põhifunktsioone, mille käigus jälgitakse objekti olukorda ja juhitakse selle toimimist järgmistel eesmärkidel:

 • juhtimisotsuste tulemuste hindamine;
 • juhtimisotsuste paikapidavuse ja tõhususe hindamine;
 • objekti toimimises esinevate kõrvalekallete kindlakstegemine võrreldes tehtud otsuste ning kehtestatud reeglite ja normidega;
 • kõrvalekallete likvideerimiseks vajalike meetmete väljatöötamine;
 • kõrvalekallete vältimiseks vajalike juhtimisprotsesside väljatöötamine;
 • objekti optimaalse toimimise takistuste kõrvaldamine.

Kontrolli teostamiseks on vaja:

 • kontrolli subjekti ehk seda, kes või mis kontrolli teostab;
 • subjekti, kes või mis võtab vastavalt kontrolli tulemustele vastu otsuseid;
 • kontrolli objekti;
 • kontrolli põhimõtteid ehk küsimuste ja kriteeriumide kogumit, millega vastavuses kontrolli teostatakse;
 • kontrolli eesmärki;
 • kontrollülesandeid;
 • kontrolli meetodeid;
 • kontrolli vahendeid;
 • kontrolli protsessi.

Vaata ka muuda