Juhtimissüsteem

Juhtimissüsteem ehk juhtsüsteem koosneb juhtimisobjektist ning selle juhtimiseks rakendatud juhtseadmest.

Juhtimisobjekt muuda

Juhtimisobjekt koosneb omakorda primaarsüsteemist ja selle kontrolliks ettenähtud mõõteseadmest. Primaarsüsteemiks on juhitav protsess või tehniline seade. Kuna enamikku reaalseid süsteeme iseloomustab neis kulgevate protsesside inertsus, siis on tegemist inertsiaalsete ehk dünaamiliste süsteemidega.

Juhtimissüsteemi uurimine muuda

Juhtimissüsteemi uurimisel ehk analüüsil pööratakse põhitähelepanu juhtimisobjekti omaduste kindlakstegemisele, tema modelleerimisele ning mudeli parameetrite tuvastamisele. Erilist huvi pakuvad süsteemi jälgitavus, juhitavus, stabiilsus ning protsesside ajaline kulgemine. Kaudselt iseloomustavad neid süsteemi omadusi ka sagedus-tunnusjooned. Uue süsteemi loomise ehk sünteesi üheks tähtsamaks ülesandeks on

Vaata ka muuda