Hindamine on hinnangu andmise protsess, mille käigus hinnatavat objekti võrreldakse hindava subjekti poolt kehtestatud väärtuste skaalaga.


  1. Hindamine on alati subjektiivne. (Eksimine on inimlik)
  2. Skaala on ajas muutuv
  3. Hindamine on juhtimisprotsessi osa.

Sageli nimetatakse hindamiseks hinde panemist, kus võrdlust ega analüüsi ei toimu.