India kodakondsuse seadus (2019)

India parlamendi 2019. aasta kodakondsuse (muutmise) seadusega muudeti India 1955. aasta kodakondsuse seadust, pakkudes Pakistanist, Bangladeshist ja Afganistanist pärit usuvähemuste jaoks India kodakondsust.

Shaheen Bagh protests against CAA, NRC and NPR in Pune on 22 Jan 2020

Seadus käsitleb usuvähemustena hindusid, sikhe, budiste, džainiste, parse ja kristlasi, tekitades muret muslimite tõrjutuse pärast.

Isikud, kes soovivad taotleda India kodakondsust, peavad olema Indiasse saabunud 31. detsembril 2014 või enne seda ning peaksid olema oma päritoluriigis seisnud silmitsi usulise tagakiusamise või usulise tagakiusamise ohuga.