Indeksikaaliks nimetatakse analüütilises keelefilosoofias väljendit (osutavat väljendit), mille osutus sõltub süstemaatiliselt kontekstist.

Indeksikaalide näited ja liigid

muuda

Paradigmaatilised näited on "sina", "mina", "tema", "siin", "täna", "homme".[1]

Indeksikaalidena käituvad ka näiteks tegusõnade ajavormid ja "nii" sõnaühendis "nii suur", mida saadab käte ettesirutamine ja üksteisest teatud kaugusel hoidmine.[2]

Puhaste indeksikaalide (näiteks "mina", "täna", "tegelikult" osutus ("sisu") on kontekstis nende keelelise tähendusega ("karakter") automaatselt ära määratud. Tõeliste demonstratiivide (näiteks näitav asesõna "see") puhul on edukaks osutamiseks kontekstis tarvis veel mingit lisandust, näiteks kõneleja žesti või erilist kavatsust. On vaieldav, millised väljendid on puhtad indeksikaalid ja millised on tõelised demonstratiivid.[2]

Viited

muuda

Kirjandus

muuda
  • David Kaplan. Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals. – Joseph Almog, John Perry, Howard Wettstein. Themes from Kaplan, Oxford: Oxford University Press 1989, lk 481–563. Eesti keeles: Demonstratiivid: Essee demonstratiivide ja teiste indeksikaalide semantikast, loogikast, metafüüsikast ning epistemoloogiast, tlk Anto Unt. – Akadeemia, nr 10, 2017 – 1, 2018.
  • David Kaplan. Afterthoughts. – Joseph Almog, John Perry, Howard Wettstein. Themes from Kaplan, Oxford: Oxford University Press 1989, lk 565–614. Eesti keeles: Järelmõtted, tlk Anto Unt. – Akadeemia, 2018, nr 2–5.
  • Indrek Reiland. Kaplan, indeksikaalid ja demonstratiivid. – Akadeemia, 2018, nr 5.

Välislingid

muuda