Osutus (inglise keeles reference) on analüütilises keelefilosoofias see, mille kohta nimi (nimisõna, nimisõnafraas, asesõna või muu osutav väljend) käib (millele ta osutab, millele ta viitab, mida ta tähistab, denoteerib).

Keeleteaduses (semantikas) nimetatakse osutust tavaliselt referendiks või denotaadiks, semiootikas (Charles Sanders Peirce'i eeskujul) ka objektiks.

Eestikeelse termini "osutus" võttis trükis kasutusele Jaan Kangilaski, tõlkides sõna Bedeutung Gottlob Frege artiklis "Über Sinn und Bedeutung" ("Tähendusest ja osutusest"). Termin oli välja pakutud Tartus aastast 1991 Madis Kõivu juhtimisel koos käinud Analüütilise filosoofia seminaris.

Vaata ka

muuda