Ida Politseiprefektuur

Ida Politseiprefektuur oli Eesti Politsei piirkondlik siseturvalisuse eest vastutav riiklik haldusasutus (politseiprefektuur), mis oli Politseiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti haldusalas. Lääne Politseiprefektuur tegutses 20042010, mil asutati Ida Prefektuur.

Ida Politseiprefektuuri teenistuspiirkond oli Lääne- ja Ida-Viru maakond.