Harry Hein

riigiametnik

Harry Hein (sündinud 22. veebruaril 1945 Valgas) on endine päästeameti ja Eesti Piirivalve peadirektor.

Harry Hein

Ta on lõpetanud 1967. aastal Leningradi Kõrgema Sõjakooli üldvägede ohvitserina. 1982. aastal lõpetas ta Frunze-nimelise Sõjaväeakadeemia, kus ta õppis üldvägede ja staapide operatiiv-taktikalist juhtimist. Ta on osalenud ka lühiajalistel täienduskursustel kodanikukaitse ja päästetööde alal Norras, Soomes ja Ameerika Ühendriikides.

Aastail 19671989 teenis ta Kaug-Ida sõjaväeringkonnas rühmaülema, rooduülema, pataljoni staabiülema, pataljoni ülema, polgu staabiülema, polguülema ja diviisi staabiülema kohal. Aastatel 19891991 oli ta Eesti NSV tsiviilkaitse staabi ülem.

Aastatel 19912000 töötas ta Päästeameti peadirektorina.

Ta töötas Eesti Piirivalve Piirivalveameti peadirektorina 2000. aasta oktoobrist kuni 2005. aasta novembrini. Piirivalveameti peadirektor kindralmajor Harry Heinal täitus 2005. aasta 22. veebruaril piirvanus, kuid kaitseväe juhataja pikendas kindralmajori tegevteenistuslepingut 4. novembrini. Heina vahetas Piirivalve peadirektori kohal välja Roland Peets.

Tunnustus muuda