Staabiülem on sõjaväeüksuse staabi tööd juhtiv sõjaväelane. Staabiülem on vastava sõjaväeüksuse ülema 1. asetäitja ja ühe auastme võrra madalamal ametikohal üksuse ülemast.

Vaata ka muuda