Harku valla lipp

Harku valla lipp oli Eesti haldusüksuse Harku valla lipp.

Harku valla lipp

Lipp on kinnitatud Harku Vallavolikogu poolt 25. mail 2006.

Lipu kirjeldus muuda

Kangas on jagatud horisontaalselt kaheks võrdseks väljaks, ülemine on valge ja alumine sinine. Valge laiu keskel on Harku valla vapp. Lipu soovitatav sinine toon Pantone värvitabeli järgi on PMS 300 C.

Lipu normaalmõõtmed on 105x165 cm ning laiuse ja pikkuse suhe 7:11.

Põhjendus muuda

Kanga laidudel on kasutatud valla vapilt pärinevat sinist ja valget värvi. Valge on vapi hõbedase asendus värv. Sinine sümboliseerib valla mereäärset asukohta ja taevaavarust, kui ka valla elanike tulevikupüüdlusi. Valge märgib ustavust, puhtust ja nooruslikku sihikindlust. Vapil olev valge (hõbedane) rist on kristliku maailma üks peamisi sümboleid ning see tähistab piirkonna (valla) kultuuri alustõdesid ja ajaloolist järjepidavust. Neljaks jaotatud vapikilbi esimesel väljal olev (põhja)täht viitab valla asukohale Eesti mandriosa põhjakaldal.

Lipu kasutamise kord muuda

  1. Valla lipp heisatakse:
    • Alaliselt Harku vallamaja ees.
    • Ajutiselt valla ajaloolistel pidupäevadel ja muudel tähtsündmustel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega, samuti muudel avalikel üritustel.
  2. Valla lipu heiskamise otsustab vallavalitsus ning lipu heiskamise võib teha kohustuslikuks üksnes vallale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-aladel.
  3. Kui valla lipp heisatakse koos Eesti riigi-, maakonna-, teise omavalitsuse- või muu lipuga, asub valla lipp lippude poolt vaadatuna teistest lippudest vasakul.
  4. Igaühel on õigus kasutada valla lippu, järgides käesoleva määruse sätteid ja head tava.
  5. Valla lippu võib valmistada üksnes vallavalitsuse loal.

Lipu ajalugu muuda

Harku Vallavalitsuse tellimusel esitas Riigikantselei Heraldikanõukogu 8. veebruariks 2005 Harku vallale viis erinevat vapi ja lipu kavandit. Kuni 24. veebruarini samal aastal, said vallaelanikud nende hulgast valida oma lemmikud. Kahe enim hääli saanud kavandi hulgast valib vallavolikogu Harku vallale vapi ja lipu.

Kavandite koostamisel pidas Harku vallavanem Sulev Roos olulisteks märksõnadeks valla põhjapoolset asendit, mere lähedust ja pankrannikut.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda