Lauluhääl

inimhääl kui muusikainstrument
(Ümber suunatud leheküljelt Hääl (muusikainstrument))

Lauluhääl ehk hääl on laulmisel tekitatav inimhääl. Lauluhäält kutsub esile laulja, kohandades hingamisteede kuju ja suurust muusikas vajalike helide tekitamiseks.

Hääle tämber

muuda

Formant tekib heli teatud osahelide võnkesageduste võimendamisel.

Ajalugu

muuda

Madrigali algaegadel keelas kirik naistel jumalateenistustel osaleda, seepärast laulsid kõrgemaid hääli poisid ja kontratenorid. 15. sajandini kirjutati suurem osa muusikat kõrgetele häältele, kuid polüfoonia arenedes ilmusid lauludesse kaks häält tenorist madalamal ning bassi omadusi hakati rohkem hindama.

16. sajandini kasutas kogu ilmalik muusika hääleulatust, mis sobis meeshäältele. Kontratenor ei laulnud kunagi kõrgemalt kui d2. Kui ansambleis hakkasid laulma ka naised, ilmusid madrigalidesse osad, mille kõrgeim noot oli g2. Madrigalilauljad ja heliloojad hakkasid järjest rohkem huvituma ilmalikust muusikast ning vokaalsetest ilustustest, mis olid vaimulikus muusikas keelatud.

Ooperi sünniga ajavahemikus 15751625 kaasnes täiesti uus lauljatüüp. Madrigalilaulja hääle ulatus oli suhteliselt piiratud, ületades harva poolteist oktavit. Ooperilauljad hakkasid oma hääleulatust laiendama nii üles- kui ka allapoole. Heliloojad katsetasid uusi muusikavorme niisamuti kui pillimeistrid eksperimenteerisid uute pillide konstrueerimisel.

Laulmisstiilid

muuda
  Pikemalt artiklis Laulmine

Laulustiilide ja -tehnikate arengut helisalvestuste-eelsetel aegadel on veel raskem uurida kui instrumentaalmuusika interpreteerimise stiile, sest koos laulja surmaga kaob igaveseks ka tema hääl.

Registrid

muuda
  Pikemalt artiklis register (hääl)

Vokaaltehnika

muuda
  Pikemalt artiklis Vokaaltehnika

Vokaaltehnikat ehk laulutehnikat on õpetatud lauluõpetuse koolkondades. 19. sajandil oli edukas Manuela Garcia koolkond, kes oli Rossini kolleeg. Pariisis oli kuulus Jean de Reszke (1950–1925) laulukool. Tema meetod oli staccato, pianissimo ja fortissimo põhitehnika harjutused ning hingamisharjutused diafragma treenimiseks.

Vokaaltehnikad on näiteks falsett, peahääl, rinnahääl, segahääl, vibraato, poolhääl, kõnelaul.

Hääleliigid

muuda
  Pikemalt artiklis Hääleliik

Kui mehed ja naised laulavad koos, siis mehed laulavad harilikult oktavi võrra madalamalt.