Ansambel (muusika)

rühm inimesi, kes esitavad koos muusikat
Ansamblid

Duo/duett
Trio/tertsett
Kvartett
Kvintett
Sekstett
Septett
Oktett
Nonett

Ansambel (prantsuse keeles ensemble, 'koos') on muusikas vähemalt kaheliikmeline rühm koos esinevaid pillimängijaid või lauljaid. Kuigi ka iga orkester on ansambel, kasutatakse muusikapraktikas ansambli sõna eelkõige kuni kümneliikmeliste kammermuusikakoosseisude ja väiksemate kammerorkestrite tähistamiseks.

Ooperis nimetatakse ansambliks vähemalt kahest lauljast koosnevat koosseisu.

Hinnanguna kasutatakse sõna 'ansambel', kui soovitakse kirjeldada koos musitseerivate instrumentalistide või lauljate ühist stiilitunnetust, rütmilist ajastatust, kõlalist tasakaalu ning võimekust sulatada inimeste individuaalsused üheks tervikuks.

Ansamblid liigitatakse vokaalansambliteks, instrumentaalansambliteks ja vokaal-instrumentaalansambliteks.

Suuremaid ansambleid nimetatakse orkestriteks või koorideks.

Levimuusikas nimetatakse ansambleid ka bändideks.

Vaata ka muuda