Rinnahääl on peahääle vastand ja tähendab täisvaljusel laulmist hääleulatuse (diapasooni) madalaimas osas. Kõrgemas ulatuses võib niisugune jõuline hääle kasutamine kahjustada häält.