Eeva Peebo (5. mai 193718. detsember 2022) oli Eesti treener ja spordipedagoog.[1]

Haridus ja töökäik muuda

Eeva Peebo sündis Rakveres.[1]

Lõpetas 1954. aastal Tallinna Kehakultuuritehnikumi ning 1958. aastal Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna. 1967.–1970. aastal jätkas Peebo õpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis kehakultuuriteaduskonna aspirantuuris ja kaitses 1972. aastal pedagoogikakandidaadi väitekirja "Intensiivsema ja mitmekülgsema kehalise kasvatuse mõjust koolieelikute arengule".[1]

Peebo töötas 1957–1967 Tartu Riikliku Ülikooli võimlemise kateedri vanemlaborandina, 1970–1974 kehalise kasvatuse ja spordi kateedri õpetajana, 1974–1978 vanemõpetajana, 1978–1980 spordimeditsiini ja ravikehakultuuri kateedri assistendina, 1980–1981 Tartu Riikliku Ülikooli üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi (ÜMPI) nooremteadur. Ta on õpetanud kehalise kasvatuse teooriat, ravivõimlemist ja ravikehakultuuri, koostanud õppevahendeid ja koolitanud teisi spordipedagooge.[1]

Aastatel 1987–2006 töötas Peebo Värska Gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana.[2]

Teadustöö ja publikatsioonid muuda

Peebo uurimisvaldkond oli kehalise kasvatuse teooria ja praktika. Ta on avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni.[1]

  • Tasakaaluharjutuste õpetamise metoodikast poomil. Tartu, 1958
  • Kehalisest kasvatusest eelkoolieas. Tartu, 1974
  • О влиянии разнообразного и интенсивного физического воспитания на волевые качества дошкольников (kaasautor S. Oja). // Уч. зап. ТГУ 395 (1976)
  • Mitmekesisemate harjutuste ja erisuguse intensiivsusega võimlemistundide mõjust kesk- ja vanemaealiste naiste vaimsele töövõimele. // TÜ Toim 511 (1980).

Tunnustus muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
  2. 2,0 2,1 Eva Saar (jaanuar 2009). "Kultuuri elutööpreemia sai Janhard Kaldoja". Räpina Rahvaleht. Vaadatud 18.12.2022.

Kirjandus muuda

  • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Trt, 1987, 109
  • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri), II, 127
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.