Eesti Terminoloogia Ühing

(Ümber suunatud leheküljelt Eter)

Eesti Terminoloogia Ühing (lühendina Eter, inglise keeles Estonian Terminology Society) oli 19. juunil 2001 asutatud mittetulundusühing, mis lõpetas tegevuse 2015. aastal. Ühingu eesmärgid olid

  • Eestis tehtava terminoloogiatöö koordineerimine koostöös Eesti Keele Instituudiga ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega;
  • koostöö korraldamine rahvusvahelise terminoloogiaasutuste võrguga;
  • olemasolevate terminoloogiakogude (andmebaasid, raamatukogud) integreerimine ja edasiarendamine;
  • oskuskeelekorralduse toetamine;
  • terminoloogiliste teenuste (termininõuanded, eksperdihinnangud, erialatekstide tõlked, oskuskeeleinfo levitamine) andmine;
  • terminoloogiakoolituse korraldamine;
  • nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste terminoloogiaprojektide täitmise korraldamine;
  • oskussõnastike ja muu terminoloogiateemalise kirjanduse kirjastamine;
  • nende isikute koondamine, kes oma tegevusega tahavad seltsi ülesannete täitmisest osa võtta.

Eesti Terminoloogia Ühingusse võisid kuuluda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Äriregistri andmeil kustutati Eter registrist 15. detsembril 2015.

Välislingid muuda