Erkki Truve

eesti molekulaarbioloog

Erkki Truve (23. veebruar 19657. aprill 2020) oli eesti molekulaarbioloog, aastatel 2010–2015 Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor.

Erkki Truve teadus.ee suvekoolis Käsmus 2012. aastal

Haridus muuda

Aastatel 1972–1983 õppis ta Tallinna 21. Keskkoolis, 1983–1988 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas, mille lõpetas cum laude geneetikuna. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi aspirant 1988–1991. Doktoritöö kaitses ta 1996 TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Mart Saarma juhendamisel väitekirjaga "Studies on specific and broad spectrum virus resistance in transgenic plants".

Täiendusõpe muuda

Helsingi Ülikooli geneetikainstituut 1989; Helsingi Ülikooli biotehnoloogia instituut 1991–95; EMBO kursused (Zürich, Šveits) 1991; EMBO kursused (Gent, Belgia) 1992; Norra taimekaitse instituut (Ås, Norra) 1993; Heraklioni molekulaarbioloogia ja biotehnoloogia instituut (Kreeka) 1994; NATO/EMBO/FEBSi suvekool 1995.

Teenistuskäik muuda

Eesti NSV/Eesti TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vaneminsener 1988, nooremteadur 1991–1996, teadur 1996, vanemteadur 1996–2006; TPÜ matemaatika-loodusteaduskonna bioloogia õppetooli dotsent (0,25 koormusega) 1997–1998.

TTÜs 1997–2020: keemiateaduskonna geenitehnoloogia keskuse professor ja juhataja, geenitehnoloogia õppetooli juhataja 1997–2002; matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia instituudi direktor 2002–2006, geenitehnoloogia professor ja õppetooli juhataja 2002–2016; teadusprorektor 2010-2015; loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituudi professor 2017-2019.

AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse vanemteadur 2008-2013.

Teadustöö põhisuunad muuda

Taimede viirusresistentsus; taimede sobemoviiruste molekulaarne iseloomustamine; RNA vaigistamine ja selle supressioon; mikrofilamentide süsteemi valkude iseloomustamine taimedes.

Teadusorganisatoorne ja -administratiivne tegevus muuda

Ajakirjade Journal of Virology, Virology, Virus Genes, Nucleic Acids Research, Plant Molecular Biology, Plant Biology, Transgenic Research, Molecular Breeding jne anonüümne referent. SA Eesti Geenikeskus asutajaliige (1999–...), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Tehnoloogiaagentuuri taotluste ning aruannete hindamise ekspert (2001–...), Eesti Teadusfondi taotluste ning lõpparuannete retsensent (2002–...), TTÜ nõukogu liige (v.a. 2005–2009) (2003–...), Foundation for Public Research and Regulation asutajaliige (2004–...), Tervise Arengu Instituudi nõukogu liige (2004–...), Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli juhtkomitee liige (2005–...), AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees (2005–...), TTÜ geenitehnoloogia instituudi nõukogu liige (2007–...), Rahvuslik ekspert Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi 2. valdkonnas "Food, agriculture and fisheries and biotechnology" (2007–...), Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi nõukogu liige (2007–...), TTÜ kliinilise meditsiini instituudi nõukogu esimees (2007–...), Eesti Biotehnoloogia Programmi nõuandva koja liige (2008–...), BMC Biotechnology, toimetuskolleegiumi liige (2009–...), TTÜ Sertifitseerimisasutuse nõukogu liige (2010–...), TTÜ raamatukogu nõukogu liige (2010–...), TTÜ kirjastuse nõukogu esimees (2010–...), Innovatsioonipoliitika komisjoni liige Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (2010–...), Tallinna Teadus- ja Tehnoloogiakeskuse nõukogu liige (2011–...), Doktoriõppe ja rahvusvahelikustumise programmi DoRa nõukogu liige (2011–...), TTÜ muuseumi nõuandva koja liige (2011–...), TTÜ Küberneetika Instituudi nõukogu liige (2011–...).

2006. aastal oli ta Tallinna Linnateatri lavastuse "Genoom" konsultant.

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Tema isa on arstiteadlane Rando Truve.

Harrastused ja huvialadː matkamine, varem korvpall.

Kirjandus muuda

  • EE 14. Tallinn 2000. Lk 552

Välislingid muuda