Elmar Daniel Päss

Elmar Daniel Päss (27. mai 1901 Vooru vald, Viljandimaa15. mai 1970 Tallinn) oli eesti folklorist.[1]

Elulugu

muuda

Elmar Daniel Päss oli talunipidajast möldri poeg.[1]

Lõpetas 1922 Valga Poeglastegümnaasiumi, 1926 TÜ mag. phil. kraadiga, väitekiri "Joomine Eesti rahvalaulude ja vanasõnade järele", filoloogiakandidaat (ümber atesteeritud 1947), 1933–37 TÜ stipendiaat rahvaluule alal, 1937–39 doktorant (väitekiri "Mardi-Kadri kultus" jäi kaitsmata ühe oponendi vastuseisu tõttu). Oli 1926–27 Tartu Tehnika Ühisgümnaasiumi õpetaja, 1928–32 TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli assistent (ülemäärane õppejõud), aastast 1939 Tallinnas eesti keele õpetaja (sh aastast 1944 Tallinna Merekoolis), 1947–50 Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluulesektori vanemteadur, vallandati süüdistatuna kodanlikus natsionalismis. Oli hiljem taas Tallinna Merekooli õpetaja.[1]

Teadustöö

muuda

Uurinud eesti rahvalaulu, rahvakombeid ja rahvaluuleteaduse ajalugu, aga ka ingerlaste ja vadjalaste pärimusi, eriti sünni- ja matusekombeid. Tõstatas ühena esimestest Eesti kirjanduse ja rahvaluule suhete probleemi, uuris folkloristika levimist kirjanduses. Uurimistöös lähtus geograafilis-ajaloolise eesti-soome koolkonna tõekspidamistest. Viljakas retsensent, jälgis eesti folkloristika kõrval ka naabermaade rahvaluuleväljaandeid ja uurimusi. ARS (1924–39), Eesti Kirjanduse Seltsi (1926–40), Õpetatud Eesti Seltsi (1927–47) tegevliige. 50 teaduspublikatsiooni.[1]

Teoseid

muuda
 • Eesti-Lutsi parmumatuselaulu vastastikusest suhtumisest. // Album M. J. Eiseni sünnipäevaks. Tartu, 1927
 • Lihaheide Eestis. // ERM-i aastaraamat VI. Tartu, 1931
 • Mardipäeva mängudest. // ERM-i aastaraamat VIII. Tartu, 1932
 • Eesti liulaul. Runovõrdluse katse. // ACUT B XXX:1. Tartu, 1933
 • Laulatus ja peiupoolne pulm Eesti Ingeris. // Kaleviste mailt. ÕES-i kirjad III. Tartu, 1935
 • The estonian-finnish text of the Calendar of Anniversaires. // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 1937, I. Tartu, 1938
 • About the customs of childbirth among the Ingers and the Votes. // Liber saecularis. ÕES-i Toim XXX. Tartu, 1938
 • Death, burial and life beyond the grave with the Estonian Ingers and the Votes. // ÕES-I aastaraamat 1937 II. Tartu, 1939
 • Setu rahvakombed lapsest. Tartu, 1939
 • Akad Rahvaluule Seltsi tegevusest 1925–1940. // KK (1969) 10.

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide.

Kirjandus

muuda
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.