Atesteerimine

Wikimedia täpsustuslehekülg

Atesteerimine on hinnangu andmine töötaja teadmistele, oskustele, võimetele, isikuomadustele ja käitumisele lähtuvalt ametikohale esitatavatest nõuetest.

Vaata ka muuda