Ellen Plotnik

Eesti ajaloolane

Ellen Plotnik (12. september 1926 Püssi vald, Virumaa30. september 2004 Tallinn) oli eesti ajaloolane.[1]

Elulugu muuda

Ellen Plotnik oli rannatalupidaja tütar.[1]

Lõpetas 1946 Tallinna 9. Keskkooli, 1951 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-osakonna, aspirantuuri 1954, ajalookandidaat (1954, TRÜ), väitekiri "Kodanliku parlamentarismi kokkuvarisemine maailma majanduskriisi aastatel ja fašistliku diktatuuri kehtestamine Eestis", ajaloo-doktor (1986, Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut), väitekiri "Hans Pöögelmanni teosed kui EKP (Eestimaa Kommunistlik Partei) ajaloo allikas".

Oli 1954–1962 Tartu Riikliku Ülikooli NSV Liidu ajaloo kateedri vanemõpetaja, 1962 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi vanemteadur, 1962–1990 Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi vanemteadur.[1]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkonnad: Eesti Vabariigi ajalugu ja kultuurilugu, EKP (Eestimaa Kommunistlik Partei) ajalugu, historiograafia ja allikaõpetus. Uurinud põhjalikult Hans Pöögelmanni elu ja tegevust. Koostanud ja kommenteerinud Hans Pöögelmanni "Valitud teosed". Üle 70 teaduspublikatsiooni, sh kaks raamatut, arvukalt aimeartikleid.[1]

Teoseid muuda

  • Kultuurkapitali osast kodanluse kultuuripoliitikas ja Eesti rahvusliku kultuuri arengus a. 1920–1940. // Eesti NSV ajaloo küsimusi I. TRÜ Toim (1960) 87
  • Hans Pöögelmann. 1. Elu ja tegevus 1875–1919. Tallinn, 1965
  • Hans Pöögelmann. 2. Elu ja tegevus 1919–1938. Tallinn, 1975
  • EKP ajaloo komisjoni tegevus 1925–1937. // Töid EKP ajaloo alalt. III. Tallinn, 1968
  • Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloo uurimine. // Leninlik etapp eesti ajalooteaduses. Tallinn, 1970
  • Hans Pöögelmann. Valitud teosed 1–5. Tallinn, 1974–1982 (koostaja ja komm, köidete eessõnade autor)
  • J. Anveldi osa EKP ajaloo historiograafias. // Looming (1984) 4
  • V. Kingissepp. Teosed I. Tallinn, 1987 (koostaja ja eessõna autor)

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Kirjandus muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.