Ellen Plotnik

Eesti ajaloolane

Ellen Plotnik (12. september 1926, Püssi vald, Virumaa30. september 2004, Tallinn) oli eesti ajaloolane.[1]

EluluguRedigeeri

Ellen Plotnik oli rannatalupidaja tütar.[1]

Lõpetas 1946 Tallinna 9. Keskkooli, 1951 TÜ ajaloo-osakonna, aspirantuuri 1954, ajalookandidaat (1954, TÜ), väitekiri "Kodanliku parlamentarismi kokkuvarisemine maailma majanduskriisi aastatel ja fašistliku diktatuuri kehtestamine Eestis", ajaloo-doktor (1986, Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut), väitekiri "Hans Pöögelmanni teosed kui EKP (Eestimaa Kommunistlik Partei) ajaloo allikas". Oli 1954–62 TÜ NSVL ajaloo kateedri vanemõpetaja, 1962 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi vanemteadur, 1962–90 Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi vanemteadur.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkonnad: Eesti Vabariigi ajalugu ja kultuurilugu, EKP (Eestimaa Kommunistlik Partei) ajalugu, historiograafia ja allikaõpetus. Uurinud põhjalikult revolutsionääri ja kultuuritegelase Hans Pöögelmanni elu ja tegevust. Koostanud ja kommenteerinud Hans Pöögelmanni "Valitud teosed". Üle 70 teadustrükise, sh 2 raamatut, arvukalt aimeartikleid.[1]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide

TeoseidRedigeeri

  • Kultuurkapitali osast kodanluse kultuuripoliitikas ja Eesti rahvusliku kultuuri arengus a. 1920–1940. // Eesti NSV ajaloo küsimusi I. TRÜ Toim (1960) 87
  • Hans Pöögelmann. 1. Elu ja tegevus 1875–1919. Tallinn, 1965
  • Hans Pöögelmann. 2. Elu ja tegevus 1919–1938. Tallinn, 1975
  • EKP ajaloo komisjoni tegevus 1925–1937. // Töid EKP ajaloo alalt. III. Tallinn, 1968
  • Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloo uurimine. // Leninlik etapp eesti ajalooteaduses. Tallinn, 1970
  • Hans Pöögelmann. Valitud teosed 1–5. Tallinn, 1974–1982 (koostaja ja komm, köidete eessõnade autor)
  • J. Anveldi osa EKP ajaloo historiograafias. // Looming (1984) 4
  • V. Kingissepp. Teosed I. Tallinn, 1987 (koostaja ja eessõna autor).

KirjandusRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.