Allikaõpetus on ajalooallikate kasutamist uuriv ajalooteaduse abiteadus.

Allikaõpetus tegeleb tekstikriitika ja tekstide võrdlusega, et selgitada välja nende usaldusväärsus, päritolu jms.

Vaata ka muuda