Egiptuse president

Egiptuse president (täielik ametinimetus Egiptuse Araabia Vabariigi president) on Egiptuse riigipea ametinimetus alates 1953. aastast. Vastavalt kehtivale põhiseadusele on Egiptuse president relvajõudude ülemjuhataja ja kõrgeim täidesaatva võimu kandja riigis.

Egiptuse presidendi ametikoht loodi pärast monarhia kukutamist ja vabariigi väljakuulutamist 18. juunil 1953. Egiptuse esimene president oli kindral Muḩammad Najīb. Esimene vabade valimiste tulemusel ametisse saanud president oli Egiptuse Muḩammad Mursī, kes asus oma ametikohustusi täitma 30. juunil 2012 ja kukutati rahvarahutuste tulemusel sõjaväelise riigipöördega 3. juulil 2013

Aastatel 19541956 ja 20112012 oli presidendi ametikoht täitmata. Täitevvõim kuulus sel ajal sõjaväelisele nõukogule ja riigipea kohuseid täitis selle esimees.

Vastavalt 1971. aasta põhiseadusse 1980. aastal tehtud parandustele peab president olema vähemalt 40-aastane sünnijärgne Egiptuse kodanik. President nimetab ametisse peaministri. Erakorralise olukorra ajal on presidendil õigus ka määrata ametisse ja ametist vabastada kohalike omavalitsuste juhte ja ülikoolide rektoreid ning sekkuda riiklikult oluliste eraettevõtete tegevusse. Erakorraline olukord (sõjaseisukord) kehtis Egiptuses näiteks aastatel 19812012.

Vastavalt 2005. ja 2007. aastal sisse viidud põhiseaduse parandustele on presidendi ametiaeg neli aastat. Ametis võib ta olla kuni kaks ametiaega järjest.

18. jaanuaril 2014 vastu võetud uus põhiseadus jättis jõusse seni presidendiametile kehtinud nõuded, kuid andis esimest korda parlamendile õiguse presidendile umbusaldust avaldada.

Vaata ka muuda